Bengtsfors

Kommunalråd lovar nya arbetskläder

Kommunalrådet i Bengtsfors, Per Eriksson, lovar nu att personalen i äldreomsorgen ska få nya arbetskläder. Kläderna de använder idag är, efter fyra års användande slitna, och de anställda får ofta arbeta i sina privata kläder.

Saga Nilsson och hennes kollegor i hemtjänsten i Dals Långed har tröttnat på att gå runt i urtvättade och trasiga kläder. Efter att de fick arbetskläder 2008 trodde de att lagret skulle fyllas på när kläderna gjort sitt.

– När vi fick kläder 2008 tog man ju för givet att det fanns ett regelverk som fungerade, säger Saga Nilsson.

Per Eriksson, socialdemokrat och kommunalråd i Bengtsfors, menar att kommunfullmäktige fattade ett policybeslut om arbetskläder 2008 och sedan dess har ansvaret för att följa upp behovet av nya kläder legat på chefer och fackliga representanter.

– Sen har vi från politiken inte fått upp den här frågan om äskande av pengar till nya arbetskläder sedan dess, säger Per Eriksson, socialdemokrat och kommunalråd.

Men nu har problemet blivit tydligt även för honom och han lovar nya kläder, om inte nu direkt, så i alla fall till nästa år.

– Nu ser jag ju att det kan bli en puckel här igen, som det var 2008, att vi får sätta rätt så mycket pengar på det här och göra ett inköp. Men sedan måste det finnas pengar så att vi underhåller det här och köper allt eftersom så som behovet ser ut.

Vad kan hemtjänstpersonalen förvänta sig?

– Folk ser ju olika ut, någon är liten och någon är lite större, och då kan det inte vara så att man ska tränga in sig i en för liten jacka, säger Per Eriksson.