Förslag på djurhotell i Sotenäs

Jordbrukare i Sotenäs kommun borde kunna få stöd för att skapa ett djurhotell på samma sätt som kommunen gynnar näringslivet med industrihotell, kontorshotell med mera.
Enligt ett medborgarförslag så skulle djurägare med omoderna byggnader i så fall få möjlighet att hyra plats över vintern för sina djur