Uddevallas kulturpristagare och kulturstipendiat utsedda

Uddevalla kommuns kulturpris i år tilldelas Sune Resenius. Motiveringen är att Sune med sin musik, entusiastiskt och outröttligt sprider tradition och glädje till alla generationer. Priset är på 5 000 kronor.
Årets kulturstipendium på 15.000 kronor går till Karl-Oskar Olsson, för fortsatta studier och utveckling. Prisen delas ut i Uddevalla kyrka den 15 december.