Arena Vänersborg

Hyresavtal klart - utan nämndbeslut

Vänersborgs kommun och IFK Vänersborg har nu kommit överens om hyresavtalet för kontor, kafé och loger i Arena Vänersborg, men beslutet gick inte den vanliga vägen genom Barn och ungdomsnämnden. I stället utnyttjades en paragraf i kommunallagen som gör att ordföranden på egen hand kan godkänna ett beslut om det är särskilt brådskande.

Stefan Kärvling, vänsterpartist i nämnden, ifrågasätter om det är så brådskande att det inte kan vänta till på måndag då nämnden har sitt nästa sammanträde. Han tycker också att hyresavtalet, som enligt honom innebär samma hyra per kvadratmeter som förut, gynnar IFK Vänersborg.

Vi har sökt nämndordföranden Lena Eckerbom Wendel för en kommentar utan att lyckas.