Slussområde i Trollhättan byggnadsminnesförklarat

Idag har regeringen förklarat slussområdet i Trollhättam som byggnadsminne.
Hela kanal- och slussområdet har fått status som statligt byggnadsminne på grund av att Trollhättans vattenvägar spelat en viktig roll för utvecklingen av industrin i Sverige.