Nationaldagen allmän helgdag från och med nästa år

Riksdagens konstitutionsutskott (KU) tillstyrkte idag regeringens förslag. Det innebär också att annandag pingst upphör att vara allmän helgdag och att vi ibland får längre arbetstid. För annandag pingst infaller alltid på en måndag, medan den 6 juni ju infaller på olika veckodagar - ibland alltså på lördag eller söndag. Nästa år är det på en måndag. Alla partier utom v och mp står bakom regeringens förslag.