Hårdare krav på bensindrivna motorredskap

Regeringen inför nya hårdare krav för utsläppen av kolväten från bensindrivna gräsklippare och motorsågar. Det är följden av ett nytt EU-direktiv.

Kraven gäller från årsskiftet och skärps sedan successivt fram till 2009. Också bensindrivna häcksaxar och andra små motordrivna arbetsredskap omfattas av de nya EU-reglerna. De redskap som inte uppfyller de nya avgaskraven får inte typgodkännas eller släppas ut på den europeiska marknaden.