Omöjligt att garantera bot inom psykvården

Det går inte att till 100 % garantera alla patienter bot, säger Lars Hedin, ställföreträdande verksamhetschef vid psykiatriska kliniken i NU-sjukvården, med anledning av att Mikael Ljungberg tog sitt liv på Psykiatriska kliniken vid Mölndals sjukhus under onsdag kväll.

Enligt Hedin så är det svårt att som personal bedöma hur allvarligt sjuk patienten är. Ibland får patienterna en inre ro när de har bestämt sig för att ta livet av sig.
- Det kan tolkas som att patienten mår bättre, istället kan det handla om att patienten har bestämt sig. Det är svårt att upptäcka skillnaden, säger Lars Helldin.

Enligt Helldin, så upplever personalen det alltid som ett misslyckande när ett själmord begås, och ständigt förs diskussioner om hur psykvården ska förbättras