Anställda i äldreomsorgen saknar kunskap om vad gamla människor behöver äta

Trots att undernäring är ett stort problem inom äldreomsorgen saknar många anställda kunskaper om vad gamla människor behöver äta. Det var ett av de problem som belystes vid en konferens om undernärda äldre inom vård och omsorg, i Göteborg i går. Situationen skulle kunna förändras betydligt med bättre information och ändrade rutiner. Det menar Elisabeth Rothenberg, chefsdietist på Sahlgrenska - och enligt henne, är det verksamhetschefernas ansvar att det att det blir en förändring.