Gamla Konsum och Telegrafen i Krokstrand ska bort

Miljö- och byggnämnden i Strömstad slår till med vite på flera tusen kronor. Men markägaren stretar emot, som han gjort i många år.

Markägaren har en mångårig fejd med myndigheterna om olika saker; om utlastning av en mängd gammal skrotsten som han inte får lov att utföra av miljöskäl och om de båda byggnaderna.
Särskilt den före detta Konsumaffären är i dåligt skick, med inrasat trätak och sönderslagna fönster. En gång var det tal om att byggnadsminneförklara huset, men det är inte längre aktuellt.

Senaste turerna började för två år sen och ärendet har varit uppe i Länsrätten en vända - den gav kommunen rätt. Fast husruinerna står kvar än.

Nu slår byggnämnden till med ett vite på 25.000 kronor och sen ett löpande vite på 20.000 kronor i kvartalet för varje hus. Så det kommer att kosta 160.000 kr om året att ha kvar husen.

Fast fastighetsägarens överklagande kom som ett brev på posten.