Tryggare lagregler för konsumenter som bygger småhus

Det kommer att bli tryggare från årsskiftet att bygga nytt småhus eller göra större ombyggnader. Då träder nya lagregler i kraft, som gör att konsumentens ord gäller, om det inte finns några skriftliga avtal beträffande pris eller annat i husbygget, som det uppstår tvist om.

Det kan gälla arbetets omfattning, betalningen, när arbetet ska var klart och så vidare. Konsumenten får också rätt att hålla inne tio procent av betalningen, tills entreprenörens arbete godkänts vid en slutbesiktning.