Beslutet om Huvudnässkolans flytt dröjer

Barn och ungdomsnämnden i Vänersborg kunde inte fatta något beslut om flytt av Huvudnässkolan igår. Det skjuts upp till ett nytt möte i nästa vecka.

På det öppna mötet igår fick man intryck av att det är ekonomin som avgör om Huvudnässkolan ska flytta eller inte. Men S Anders Larsson, socialdemokratisk ordförande i nämnden, menar att huvudskälet till att flytta skolan är att det är olämpligt att låta eleverna gå i skola mitt i centrum, en miljö som är full av frestelser. En enig lärarkår har också elvernas bästa i sinnet. Men den menar att det är skadligt att samla ännu fler elever på Idrottsgatan.
Barn och ungdomsnämnden skulle säga sitt senare på kvällen. Men nämnden fick bordlägga frågan till ett möte på måndag i nästa vecka Istället ska den tänka över ett nytt, något förändrat förslag. S Anders Larsson vill skjuta på flytten av Huvudnässkolan till 2006 och samtidigt bygga om Rånnums skola och renovera Sportcentrum. Men det kan bli svårt att få igenom även det förändrade förslaget.
Går beslutet inte igenom kan elever och lärare få vänta till efter nästa val innan Huvudnässkolans framtid blir avgjord.