Ungdomarna som dricker mest får sprit av föräldarna

Trollhättans stad har undersökt drogvanorna hos elever i nian och årskurs 2 på gymnasiet, och det är den största undersökning som kommunen gjort.

85 % av ungdomarna säger att de använt alkohol någon gång. De ungdomar som svarar att de dricker alkohol regelbundet, säger oftare än andra ungdomar att de blivit bjudna av sina föräldrar.

Var tredje elev röker, enligt den här undersökningen i Trollhättan, och dom köper tobak själva, vilket betyder att butikerna struntar i åldersgränsen för att sälja tobak.

40% av pojkarna på gymnasiet svarar också att dom kört moped i alkoholpåverkat tillstånd.