Väst

Sydvästlänken fortsätter skapa känslor

Motståndet mot en luftburen likströmsledning är stort i Västsverige, och nu pågår det ett intensivt lobbyarbete för att få till en mark- eller sjökabel. Tidigast nästa år kommer det ett beslut om hur Sydvästlänken ska se ut fram till Norge.

På en gård utanför Färgelanda finns bonden Arne Långström som tidigare själv arbetade med starkström.

– Svenska kraftnät hävdar att det är en kostnadsfråga och att det blir så oerhört mycket dyrare. Det tror jag inte är riktigt sant. Det kommer att blir lite dyrare med markkabel, men det blir mycket färre olägenheter för markägare och andra ,säger Arne Långström.

Starkströmsledningen mellan Trollhättan och Norge ska vara klar tidigast 2018 och underlätta elförsörjningen i landet.

Men det är många i Dalsland och längs kusten som känner sig överkörda av myndigheten Svenska Kraftnät som är ansvarig för stamnätet. Svenska kraftnät föredrar alternativet luftledning och de berörda, framförallt markägare, säger markledning- och /eller sjökabel.

– Vi har jobbat allt vi kunnat men jag tror inte att det räcker. Alla som känner en politiker bör ringa till den och säga "vi vill ha det här i marken". Sedan får de politiska partierna och regeringen styra Svenska kraftnät, säger Arne Långström.

Beslutet kommer antagligen hamna hos regeringen. Därför finns det några riksdagspolitiker som kommer arbeta med att påverka beslutet genom frågor till myndigheter och genom sina kontakter i regeringen.

– Det skulle bli en helt annan acceptans och attityd gentemot det intrång som blir om man drar en markkabel, säger Anita Brodén som är folkpartistisk riksdgsledamot från Sollebrunn.