Grundstött oljetanker fortfarande fast

Oljetanker Brevik står fortfarande på grund vid Stallbacka i Trollhättan.
Under natten har botten och djupet utan för farleden kring båten kontrollmätts och klockan sju ska man försöka koppla en bogserbåt till Brevik.

Men av säkerhetsskär kommer man inte att draloss tankern från grundet. Hon är fortfarande lastad med 2000 kubik eldningsolja.
I stället kommer vattenfall att stänga kraftverket söder om grundstötningsplatsen och på så vis hoppas man kunna höja vattennivån i kanalen 10 - 15 centimeter och förhoppingen är då att Brevik lyfter från grundet.