Dålig beredskap i kommunerna för att hjälpa utsatta kvinnor

Svenska kommuner är dåliga på att aktivt motverka mäns våld mot kvinnor, det rapporterade Amnesty i veckan då de presenterade resultatet av en enkät som skickats till alla landets kommuner.

I vårt område var det bara sex kommuner som svarade på enkäten och de flesta saknar beredskap att hjälpa utsatta kvinnor. Flera av framför allt de små kommunerna i vårt område har ingen kvinnojour och stödjer inte heller andra kommuners jourer.

Några menar att kvinnojourer inte behövs hos dem.

Kommunstyrelsens ordförande i Munkedal, Gunvor Andersson (s), säger att hon aldrig märkt att det skulle finnas män som misshandlar kvinnor i kommunen.

Ordföranden i Sotenäs kommunstyrelse, Rolf Matsson (s), tror inte att det överhuvudtaget förekommer misshandlade kvinnor i hans kommun och menar att invånarna där är fredliga invånare.

Orsaken till att 8 av 14 kommuner inte svarat på enkäten är att de inte haft tid eller att de inte känt till den.