Uddevalla

Planerad vidkraft i Forshälla orsakar splittring

1:52 min

Idag har politikerna i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden i Uddevalla möjlighet att stoppa de planerade vindkraftverken i Forshälla. Men de kommer troligen att skjuta beslutet framför sig.

Det oroar Lars Berggren i föreningen Bevara Forshälla som kämpar emot två vindkraftsbolags ansökan om bygglov.

– Om vi följer bolagets riktlinjer så skulle det bli katastrof för många familjer, det är jag helt övertygad om, säger Lars Berggren från föreningen Bevara Forshälla.

Han är orolig över att lågfrekvent buller kommer att störa många av de boende så mycket att det kan bli svårt att bo kvar. Han litar inte på bolagens egna beräkningar och föreningen har gjort en del egna undersökningar om djurlivet i området som de tror kommer att störas mer än rimligt.

Det är tolv vindkraftverk som projekterats i området och som skulle placeras ut på kullarna i Forshällaområdet.

Rabbalshede Kraft har sökt bygglov för merparten och Eolus Vind för ett par.

Forshällaborna är inte helt eniga, en del vill ha vindkraften där men det finns också ett starkt motstånd.

Och den splittringen märks alltså också bland politikerna.

Där finns också företrädare för olika intressen.

– Det finns ett nationellt intresse att få mer förnyelsebar energi. Sedan är det ju energibolaget som satsat en hel del pengar där ute. Vi har markägare som har förväntningar och så har vi boende och det är en väldigt stark opinion, säger Gunilla Magnusson som är miljöpartistisk ordförande i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden.

Kommunen håller just nu på med att upphandla en visualisering som på ett tydligt sätt ska visa hur vindkraftverken kommer att se ut i landskapet och innan det är klart vill Gunilla Magnusson inte säga om det kommer att byggas vindkraftverk i Forshälla eller inte.

– Det är ju det jag inte kan svara på idag eftersom vi först ska göra visualiseringen, säger Gunilla Magnusson, sedan kommer vi att ta ställning, ja eller nej.

Då har ni möjlighetn kvar att bygga i Forshälla?

– Så länge vi inte sagt nej så finns möjligheten kvar, säger Gunilla Magnusson.

Men skulle politikerna till slut ändå ge ett klartecken så kommer motståndet att hårdna tror Lars Berggren.

– Då kommer vi att handla i domstol till slut, flera hundra familjer förmodligen, säger Lars Berggren från Bevara Forshälla.