LO ställer krav för höjda pensionsgränser

8:47 min

Om gränserna för pensionering höjs, så att rätten att arbeta ökas till 69 års ålder och gränsen för att få börja ta ut pension höjs till 63 år, krävs stora förändringar på arbetsmarknaden, enligt LO:s chefsekonom.

Rätten att arbeta kan komma att utökas med två år, från dagens 67 till 69 års ålder. Samtidigt skulle den nedre gränsen för när man kan börja ta ut statlig ålderspension även den höjas med två år från 61 år till 63 år. Det föreslår Pensionsåldersutredningen som lägger fram förslaget i april, erfar Dagens Nyheter.

Ola Pettersson som är chefsekonom på LO säger att det kommer krävas stora förändringar på arbetsmarknaden om fler ska orka jobba längre än idag.

– Om man ser till LO-yrkena är det redan i dag väldigt många som inte når fram till pensionsålder, som inte orkar vara kvar i arbetslivet – på grund av väldigt dåliga arbetsmiljöer, slitsamma och fysiskt tunga jobb, säger han i P1 Morgon.

– Ska man göra en sådan här förändring måste alla trygghetssystem hänga med hela vägen, annars finns risk att det leder till nya orättvisor, till att de ekonomiska skillnaderna för pensionärer ökar ytterligare, säger Ola Pettersson.

Sacos samhällspolitiske chef, Gunnar Wetterberg, tror å andra sidan att ändringarna är nödvändiga för att bevara välfärden.

– Nästan hela vårt välfärdssystem bygger på att vi beskattar arbete. Det vi ser framför oss med nedgångar i födelsetal är att vi får färre som jobbar. SKL säger att man behöver öka kommunalskatten med 12-13 kr fram till 2035. Om vi i stället får fler som orkar och har lust att jobba längre så minskar det trycket, säger Gunnar Wetterberg.

Ekot

Fråga