Sjuksköterskorna: Bra med satsning men lönerna måste upp

Att kunna vidareutbilda sig till specialist har tidigare kunnat bli en dyr historia för sjuksköterskorna. Igår gav regionens personalutskott för en satsning på 90 miljoner för att sjuksköterskor ska kunna utbilda sig på halvfart inom vissa bristområden med bibehållen lön.

Sjuksköterskan Lisa Pedersen är ännu inte specialistutbildad, något hon inte är ensam om på intensivvårdsavdelningen på NÄL.

– Vi är många som är grundutbildade på jobbet. Många vill ju vidareutbilda sig inom intensivvård och kommer den här satsningen så är det ju jättebra, verkligen!

Lisa Pedersen är den enda av de tre sjuksköterskor som P4 Västs reporter träffar utanför som ännu inte har någon specialistlegitimation. Alla tre är positiva till den här satsningen, men de är samtidigt överrrens om att lönerna måste höjas, både för grundutbildade och specialister, för att kunna locka fler till yrket. Heike Apelman utbildade sig till intensivvårdssköterska för 12 år sedan.

– Om grundlönen hade varit bättre än den är nu så tror jag att drivkraften hade varit väldigt stor, särskilt om man nu också kan få lön under utbildningen. Självklart är det många som hindras av att inte kunna få någon ersättning när man utbildar sig. Har man familj och barn så fungerar det inte, helt enkelt. Dessutom får man inte någon större löneförhöjning när man kommer tillbaka efter utbildningen.

Lisa Pedersen hade redan hunnit bestämma sig, men nu känns det ännu lättare.

– Plugga vidare ska jag, även om det tar på en ekonomiskt. Men med det här förslaget så kan man ju också slippa framtida studieskulder, och det är mycket värt.

Oskar Lodin