Färgelanda

JK "friar" centerpartister i Färgelanda efter debattartikel om fri invandring

Justitiekanslern inleder ingen förundersökning om hets mot folkgrupp mot de centerpartister i Färgelanda som i starka ordalag i en debattartikeln i Bohusläningen kritiserade partiets idéprogram, framför allt avsnittet om fri invandring.

En person anmälde artikeln till JK, särskilt uttalandet: "Om idéprogrammets vision går igenom kommer Sverige att överbefolkas av illiterata storfamiljer som i brist på arbete...löser arvsskiften med kalasjnikovs". 

JK finner att ordvalet kan uppfattas som ett "uttryck för allmän missaktning mot gruppen invandrare". Men JK menar också att idéprogrammet "milt uttryckt vållat en mycket omfattande debatt".

"Det säger sig självt att ett sådant för vårt samhällsskick centralt dokument måste få belysas och debatteras inom mycket vida ramar innan något ingripande däremot kan få förekomma", skriver JK i sitt beslut.

TT