Fyra av tio ålar överlever kraftstationer i Göta älv

De två kraftstationerna i Trollhättan är en riktig dödsfälla för ål som försöker vandra ned i Göta älv. I tre studier där ålar märkts med ultraljudssändare som sammanställts av Länsstyrelsen framkommer att bara fyra av tio ålar klarade att ta sig förbi samtliga kraftstationer.

Ingen av de ålar som hade märkts i Karlstad kom levande förbi. Men när man har kört ålar med lastbil förbi kraftstationerna, levde mer än åtta av tio vid kontroll längre ned i älven.