Uddevalla

Miljön förlorare när Torp byggs ut i Uddevalla

2:02 min

När Ikea öppnar på Torp Köpcentrum i Uddevalla kommer det påverka 8 av de 16 miljömål som Sverige satt upp för att klara en hållbar utveckling. P4 Väst kan nu avslöja konsekvenserna för miljön, som Uddevallas kommunalråd Henrik Sundström (M) tycker är värda att ta för att få fler jobb till kommunen.

Henrik Sundström tycker inte att Uddevalla kan säga nej till fler arbetstillfällen, för att minska de negativa miljöeffekter som en utbyggnad av Torp innebär.

– Vi måste hitta sätt att kombinera tillväxt och minskad utsläpp av växthusgaser. Man får snarare se över möjligheten till andra drivmedel och utökad kollektivtrafik.

P4 Väst har tagit del av miljökonsekvensbeskrivningen som gjordes inför ombyggnaden. Där framkommer att en utbyggnad utan tvivel kommer att leda till mer bilåkning, och att det i sin tur leder både till påverkan på klimatet och på närmiljön, i form av till exempel övergödning som påverkar fiskbeståndet i havet.

16 nationella miljömål

Det är dessa effekter som de 16 statliga miljömålen är tänkta att förhindra. 16 mål, varav 8 påverkas negativt av utbyggnaden av Torp i Uddevalla. Det första handlar om utsläppen av växthusgaser, vilket den ökade trafiken kommer att strida mot.

– Den känns förstås inte bra, säger Henrik Sundström. Men Uddevalla är duktigt på miljöarbete, vi har andra projekt som bidrar till att uppnå målen.

En av lösningarna som föreslås i miljökonsekvensbeskrivningen, är att utöka kollektivtrafiken till Torp så att färre ska ta sig dit med bil. Men om man ska storhandla är det svårt att klara sig utan bilen, säger Leikny Fredriksson, som är på Torp för att handla.

– Jag tog också bilen idag. Men vi som bor i närområdet kan nog bli duktigare på att gå och cykla och så istället.

"Inte värt det"

Hon tycker inte att belastningen på miljön kompenseras av de vinster kommunen får av bygget.

– Visst ger det fler arbetstillfällen. Men egentligen är det väl inte värt det, det är det nog inte.