Västra Götaland

Nu ska det satsas på infrastrukturen

Det stora infrastrukturprojektet som kallas västsvenska paketet kommer att ställa krav på Länsstyrelsens handläggning och organisation.

Därför utses Nina Storsveen till chef över en helt ny funktion på länsstyrelsen som ska ha hand om allt som rör det västsvenska paketet.

Utbyggnaden av infrastrukturen i Västra Götaland kommer att kosta mellan 50 och 60 miljarder och beräknas ta 17 år.