Ikea: "Vi tar ansvar för miljön"

5:21 min

När Ikea öppnar på Torp Köpcentrum i Uddevalla kommer det påverka 8 av de 16 miljömål som Sverige satt upp för att klara en hållbar utveckling. Eva Stål är koordinator för hållbar utveckling på företaget, och tycker att Ikea tar sitt miljöansvar.

P4 Väst har tagit del av miljökonsekvensbeskrivningen som gjordes inför ombyggnaden. Där framkommer att en utbyggnad utan tvivel kommer att leda till mer bilåkning, och att det i sin tur leder både till påverkan på klimatet och på närmiljön, i form av till exempel övergödning som påverkar fiskbeståndet i havet.

– Självklart har vi ett stort ansvar för miljön, när vi etablerar oss på en ny plats, säger Eva Stål, koordinator för hållbar utveckling på Ikea.

Men hur väl tar ni det ansvaret när så många miljömål påverkas negativt?

– Vi är medvetna om problemen och ska göra allt vi kan för att det ska bli så bra som möjligt. Vi försöker att samarbeta med kommunen för att bland annat få en bra lösning för kollektivtrafiken. Vi skulle gärna vilja ha ännu tätare turer än vad som är föreslaget nu.