Miljödebattör: "Låt inte kommunerna besluta själva om köpcentrum."

1:37 min

Stefan Edman skrev i sin utredning åt regeringen 2005 att kommunerna inte själva kan bestämma var en stormarknad, som Ikea i Uddevalla, ska byggas. Kommunpolitikerna måste alltid prioritera chansen till jobb, och kan inte tacka nej även om etableringen försämrar miljön, menar han.

Stefan Edman var miljörådgivare åt socialdemokraternas regering, och lade då fram ett förslag på hur man ska komma åt problemet. Han tycker att de generella reglerna borde bli strängare.

– Det borde skapas regionala prövningsnämnder, som tittar på ett förslag från ett företag som vill etablerar sig, och tänker ut bästa möjliga plats för detta. Som det är nu är det rena vilda Västern, och kommuner konkurrerar om att få dit stormarknaderna till vilket pris som helst.

Finns i andra länder

Han påpekar att sådana prövningar görs när större industrier ska etablera sig, och finns för stormarknader i de andra nordiska länderna.

– Det är en brist att vi inte har sådana regler, säger Stefan Edman.

P4 Väst har granskat de konsekvenser för miljön som det blir av att Torp Köpcentrum utanför Uddevalla byggs ut. Bland annat räknar man med mer biltrafik, och mark som enligt de nationella miljömålen ska skyddas, har brutits upp för att ge plats åt varuhusen.

Men att låta en regional instans bestämma över var köpcentrum ska öppna och inte, strider mot hur kommunernas självbestämmanderätt ser ut idag.

Kommunalrådet: "Oproblematiskt bygga ut Torp"

Enligt Uddevallas kommunalråd Henrik Sundström är miljöproblemen oundvikliga om man vill ha jobbtillfällen i kommunen.

– Vi har haft extern handel på Torp sedan åttiotalet. Jag har svårt att se att det skulle göra från eller till att bygga mer just där. Hade det handlat om en helt ny etablering hade man kunnat se lite tuffare på det.