Volvo

GKN kan få nya underleverantörer

Efter ett Innovatum-projekt kan flera företag i Västsverige bli nya underleverantörer till GKN Aerospace, tidigare Volvo Aero, i Trollhättan.

GKN köper i dag in komponenter från bland annat amerikanska underleverantörer.

Men i projektet har lokala företag utvärdera så kallad gnistning som bearbetningsmetod vid serieproduktion av detaljer till bland annat flygmotorer. Och det har fallit väl ut, enligt Innovatum.

Projektkoordinatorn Lars Anger säger till P4 Väst att projektet har gett möjlighet att hitta en kostnadseffektiv metod som gör att företagen blir mer konkurrenskraftiga.