Trollhättan

Sjukhus ser över rutinerna för kejsarsnitt

Det var 2011 som en  gravid kvinna kom in till Näl på grund av en blödning, kvinnan blev tvungen att förlösas med akut kejsarsnitt, efter flera misstag av personalen.

Vid ett urakut kejsarsnitt finns en omedelbar fara för mammans eller barnets liv och barnet ska vara ute inom tio minuter efter beslutet. Efter ingreppet klarade sig barnet utan bestående men.

Men socialstyrelsens pekar nu, efter sjukhusets Lex Maria-anmälan, på en rad brister i behandlingen av kvinnan. Bland annat följdes inte fostrets puls tillräckligt noga.

Sjukhuset har nu sett över rutinerna.