Bohuslän

Dålig psykvård i norra Bohuslän

Det är stora brister i vården av bland annat deprimerade patienter i norra Bohuslän, det konstateras i en rapport från hälso- och sjukvårdsnämnden.

Där framgår det till exempel att vårdcentraler i norra Bohuslän skriver ut betydligt mer antidepressiva och beroendeframkallande läkemedel än i regionen i övrigt. Deprimerade patienter får också mindre terapeutisk behandling i norra Bohuslän än vad som rekommenderas.

Nu ska hälso-och sjukvårdschefen få i uppdrag att föreslå hur kvaliten på vården ska bli bättre.