Munkedal

Kommunen kommer inte hjälpa Munkedalsskolan

1:31 min

– Sådana här problem finns på skolor som har behov av särskilt stöd, så jag har fullt förtroende för rektorn och skolchefen, säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Karlsson.

Arbetssituationen är ohållbar. Orden hör hemma i ett brev som Munkedals kommun fick i förra veckan. I brevet vädjar 23 medarbetare på Munkedalsskolan om hjälp.

– Det är olyckligt att beskedet kommer på det här sättet, det har inte gått via rektorn och fackliga förhandlingar, säger Åsa Karlsson.

Personalen verkar ju desperat som kontaktar kommunstyrelsen och kommunledningen?

– Jag vet inte varför man gör det. Det finns brev från lärarna sen tidigare år där man vänt sig till politiken. Rektorn och skolchefen får sätta sig ner och planera, och en del är redan klart, vi har förändringar på gång och det kanske skapar oro hos lärarna.

I brevet pratar lärarna om att det behövs mer resurser för att ta hand om de utåtagerande eleverna och att mer utrymme skulle behövas på skolan, vad säger du om det?

– Jag går inte in i detaljer eftersom det är enskilda elever det handlar om. Hjälpen får gå via professionel hjälp och rektorn.

Är det något kommunstyrelen kommer göra åt det här?

– Nej, de har fått brevet men rektorn kommer lämna en rapport till skolchefen, jag är fullt medveten om hur det är att arbeta med elever med särskilt stöd, jag har erfarenhet av det och vet hur det kan se ut, säger Åsa Karlsson.