Västra Götaland

Behandling av prostatacancer väcker oro

Äldre män med prostatacancer får mer sällan än yngre cellgiftbehandling för att lindra smärta och förlänga överlevnaden. Dessutom får bara var femte patient i Västra Götaland det, medan i Uppsala får två av tre män cytostatika.

Marie Lind är verksamhetschef för onkologen vid Sahlgrenska i Göteborg.

– Det är inte bra för vi ska ha en jämlik vård i regionen men också i landet. Men det är bra att man tar fram underlag som visar på detta,säger hon.

Vad tror du är orsaken till dom här siffrorna?

– Orsaken är säkert olika behandlingstraditioner och kulturer som varit olika över landet, men när vi nu har det här resultatet och är medvetna om det så kan vi göra något åt det, och när man tittar på de senaste åren så har det skett en fördubbling av användadet av cytostatiska till den här patientgruppen, säger Marie Lind.