Lilla Edet

Gymnasiet i Ale läggs ned

45 elever från Lilla Edet drabbas, när gymnasiet i Ale läggs ner. Utbildningsnämnden i Ale kommun tog nedläggningsbeslutet igår eftermiddag.

På gymnasiet går 23 Lilla Edet-ungdomar i årskurs 1 och 22 elever i årskurs 2.

Eleverna i årskurs två kommer erbjudas möjligheten att få gå klart sin utbildning. Inför nästa läsår är det tio Edetungdomar av totalt 33 som har sökt till gymnasiets åtta olika program i Nödinge. De kommer att få skriftlig information från skolan, uppger TTELA.