Utbildning

Bra ekonomiskt år för Högskolan Väst

Högskolan Väst fick ett positivt ekonomiskt resultat och ett överskott på nära 10 miljoner för 2012, enligt årsbokslutet.

Det är viktigt för att kompensera för de anslagsminskningar skolan står inför, skriver rektor Kerstin Norén i pressemeddelandet.

Under 2012 ökade antalet studenter på skolan med ett par hundra elever till drygt 11.700 vilket förklaras med utbildningar efter Saabs nedläggning.