Orust

Besparingar på Orust mindre än befarat

Besparingarna inom Orusts skolor och förskolor kan komma att bli mindre än befarat. I ett nytt förslag vill kommunstyrelsens arbetsutskott att åtgärder görs för att rädda öppna förskolan i Henån.

Kommunstyrelsen siktar även på att rädda nattiset och viss skolskjuts.
Från början var förslaget att spara 2,5miljon kronor under året och kommunstyrelsen fattar beslut nästa vecka.