Reportage

Större skillnader mellan skolorna i Uddevalla

17 min

Skolans uppdrag enligt lagen är att utjämna skillnader som beror på elevens bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå. Men de senaste åren har det blivit allt svårare.

De här veckorna väljer många föräldrar skolor åt sina barn inför höstterminen. Vilken skola en elev går i spelar större roll idag än för 20 år sedan. Det slår Skolverket fast i en rapport. Från att i internationell jämförelse haft små skillnader mellan skolor går nu utveckingen mot allt större skillnader vad gäller betygsresultat mellan skolorna.

De stora skillnaderna mellan skolorna har länge uppmärksammat i de stora städerna. Men de senaste åren har rapporter visat att även skolor i mindre städer blivit allt mer olika.

I Uddevalla finns det nu skolor där bara 52 procent går ut nian med fullgoda betyg. Någon kilometer bort i en annan skola går 93 procent ut med fullgoda betyg. Det fria skolvalet har accelererat den här utvecklingen menar oroliga lärare.


Reportage av Katarina Gunnarsson för Studio Ett