Arbetsgivare får besked om långtidsarbetslösa

Mellan 36 000 och 37 000 arbetsgivare får i nästa vecka besked om hur många långtidssjukskrivna de fortfarande har anställda.

Det är Försäkringskassornas nya kundcenter i Åmål och Säffle som har arbetat med att para ihop de omkring 117 000 personer som varit sjukskrivna längre tid än ett år med arbetsgivarna. Granskningen har gjorts för att arbetsgivarna nu ska vara med och betala under hela sjukskrivningsperioden. Tanken är att det ska få fart på rehabilitering och återgång i arbete. I gengäld slipper arbetsgivarna den tredje sjuklöneveckan och får sänkt arbetsgivaravgift.