90 elever utan studiebidrag på grund av skolk i vårt område

Skolket bland gymnasieeleverna i vårt område resulterade i att sammanlagt 90 elever har fått indraget studiebidrag under läsåret 2003-2004

För att få indraget studiebidrag krävs en frånvaro från skolan på minst 20 procent, det skriver GT idag.

Här är Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan klart i topp med 30 elever som fått indragna studiepengar. På Strömkulleskolan i Bengtsfors sköter eleverna närvaron bäst. Ingen där har blivit av med studiebidraget under det gångna läsåret.

Enligt Centrala Studiestödsnämden så har antalet fall sjunkit det senaste året men det beror inte på att skolket minskat utan för att skolornas rapportering har försämrats.