Transport tar till åtgärder i kollektivavtalsförhandlingarna

Transportarbetareförbundet varslar Biltrafikens arbetsgivareförbund om övertidsblockad och förbud mot nyanställningar och inhyrning av personal. Varslet träder i kraft natten till fredag 11 februari om ingen uppgörelse nåtts innan dess.

Konflikten rör kollektivavtalsförhandlingarna mellan parterna. Arbetsgivarna har erbjudit 7,3 procent i lönelyft under tre år plus en del förändringar - försämringar enligt facket - i avtalet, som framför allt rör arbetstiden.

Oacceptabelt och sämre än vad andra på arbetsmarknaden fått, enligt Transport.