NU-sjukvårdens patologklinik i topp när det gäller snabbhet

NU-sjukvårdens patologklinik ligger i topp när det gäller snabb hantering av provsvar. Det visar en nyligen gjord undersökning mellan patologkliniker i Sverige gjord av Patolog- och cytologföreningarnas gemensamma kvalitets- och standardiseringskommitté, KVAST

KVAST rekommenderar att minst 90 % av proverna ska vara besvarade inom 10 arbetsdagar. För NU-sjukvårdens del är mer än 90 % av proverna besvarade redan inom 5 arbetsdagar.

Patologi betyder läran om sjukliga förändringar i kroppen och används bland annat för att upptäcka till exempel cancertumörer.