Regionfullmäktige godkände utvecklingplan för psykiatri

Missbruksvården kommer att förstärkas, unga med ätstörningar och nevropsykiatriska sjukdomar kommer att få mer stöd, ett regionalt vårdprogram för självmordsförebyggande åtgärder kommer att tas fram och en utvecklíng av primärvårdspsykiatrin kommer att ske.

Det är några av de punkter i den utvecklingsplan för psykiatrin som godkändes vid regionfullmäktige i går.

Dessutom beslutade regionstyrelsen att tillföra tio miljoner kronor i ett utvecklingsanslag riktat till psykiatrin. Moderaterna var de enda som reserverade sig mot beslutet.