Allt fler patienter klagar på sjuvården.

Förra året vände sig 568 patienter till patientnämnden med klagomål på hur de blivit behandlade på sjukhusen och vårdcentralerna i väst, däribland Norra Älvsborgs läns sjukhus Näl och Uddevalla sjukhus. Ökningen är på elva procent. Klagomålen på sjukhusen gällde i första hand behandlingar och på vårdcentralerna klagade man på bemötanden.