Bättre krisberedskap efterlyses

Sveriges beredskap måste kunna höjas även i fredstid, och inte bara i krig som det är nu. Det menar Västra Götalands beredskapsöverläkare Per Örtenwall.

Örtenwall menar att tsunamikatastrofen i Sydostasien visade klara brister i Sveriges katastrofhantering, där kommuner och landsting agerade utan övergipande ledning.
Han tycker därför att det är fel att det ska krävas ett krigstillstånd för att höja beredskapen, och menar att en lagändring krävs för att räddningsinsatserna ska kunna samordnas.