Plus för Holmen

Skogsindustrikoncernen Holmen, med Holmen Paper i Vargön, redovisar en vinst före skatt på 281 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2004.

Det kan jämföras med vinsten på 462 miljoner kronor för motsvarande period året före.
Omsättningen var 4 042 miljoner kronor, jämfört med 3 940 miljoner kronor ett år tidigare.
Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en vinst på 367 miljoner kronor och en omsättning på 3 964 miljoner kronor.
Styrelsen föreslår en utdelning på 10 kronor per aktie.
Efterfrågan på tidnings- och journalpapper har fortsatt att öka och Holmen Papers leveranser ökade med 5 procent jämfört med året före. Prisförhandlingarna i Europa för 2005 pågår fortfarande och bedöms resultera i ökade priser, skriver Holmen i rapporten.
Efterfrågan på nyfiberkartong har enligt bolaget varit fortsatt stabil och Iggesund Paperboards leveranser steg med 4 procent jämfört med 2003./TT