Vänersborgsföretag vann tvist

Byggföretaget Sundar Bygg AB i Vänersborg har fått rätt i Arbetsdomstolen i en tvist med en anställd:

Företaget Sundar Bygg hävdar att byggarbetaren sa upp sig själv, men själv anser han att företaget sa upp honom.
Det var i mars 2003 som byggnadsarbetaren skulle lämna ett sjukintyg i samband med en sjukskrivning, en av företagets chefer sade då enligt byggnadsarbetaren att företaget inte kan betala ut någon sjuklön och att man inte kan ha en anställd som kommer då och då. Då sa företaget upp honom enligt byggnadsarbetaren.
Tre vittnen berättade för arbetsdomstolen att den anställde redan i februari berättade att han skulle sluta på företaget och starta egen verksamhet.
Det tolkade företaget som en uppsägning.
Men byggnadsarbetaren känner inte igen sig i den beskrivningen och hävdar att det han sa inte kan tolkas som en uppsägning.
Han har inga vittnen som kan styrka hans egna version av händelseförloppet.
Arbetsdomstolen uppfattade företagets vittnen som trovärdiga och gick alltså på deras linje.
Peter Johansson