Mjölkbönder prisas

Mjölkbönder som håller ut kan få guldmedalj av kungen. I år belönas fem gårdar i Bohuslän och en i Dalsland och en utanför Trollhättan.  De kommer det 14 februari att få ta emot en guldmedajl från kungen för att de levererat mjölk av bästa kvalitet i minst 23 år.

Carina & Frank Andersson, Tegen, Bullaren.
Inger & Bengt Gustavsson, Ytter-Restad, Hålta.
Gunnar Johansson, Vågsäter, Munkedal.
Göran & Birgit Johansson, Hällungstad, Hedekas.
Lars-Erik & Marianne Johansson, Vrångebäck, Brastad.
Karl-Erik Johansson, Sörgården, Västerlanda.
Roy & Jolanta Larsson, Torpet, Dalskog.