Förundersökning inledd mot polisen

Chefsåklagaren i Göteborg Niklas Sannerholm har nu inlett en förundersökning mot polisen för att se om de har  begått tjänstefel.

Det handlar om den kvinna som natten mot den 22 januari blev utsatt för hot om att bli dödad och våldtagen men inte fick någon hjälp av polisen trots att hon ringde flera gånger.