Hovrätten mildrade straffen i Wolfpackmålet

Grov misshandel, medhjälp till misshandel och olaga tvång. Idag kom domen i hovrätten i det så kallade  Wolfpackmålet. Hovrätten gick på samma linje som tingsrätten i stort sett, och ansåg att här fanns fog att hävda medgärningsmannaskap.

Hovrätten mildrade fängelsestraffen en aning främst beroende på att man inte ansåg det styrkt att det rört sig om olaga frihetsberövande när man tex tvingat in ett par Bengalosmedlemmar i huset och hindrat de från att lämna platsen. Hovrätten ansåg det vara olaga tvång. Men det är bara på den punkten man är oense med tingsrätten. Skadeståndskraven som pendlar mellan 5 och 150 000 ligger kvar såsom tingsrätten dömt.