Volvoanställda stannar

Personalomsättningen på Volvo Personvagnar är bara hälften så hög som på Saab Automobile. Medan personalomsättningen på Saab på knappt ett år ökat från sex till nio procent har den på Volvo Personvagnar legat stabilt runt fyra procent i flera år: alltså per 100 anställda slutade fyra.

Peter Ganjbar är presstalesman på Volvo Personvagnar:
-Vi ser ingen direkt trend utan ligger ganska stabilt och vi är ganska nöjda med den situation vi har just nu.
Omsättningen är något högre bland de kollektivanställda. En förklaring är att det är en tuffare arbetsmarknad för tjänstemännen. Det finns andra förklaringar:
- Vi ser det som en naturlig del i och med att det finns en del yngre som bara vill arbeta en period på Volvo, medan man på tjänstemannasidan planerar en längre arbetsperiod, säger Peter Ganjbar.
Medan allt fler slutar på Saab trots att det inte finns så många lediga jobb att gå till är alltså de Volvo-anställda trogna sitt företag. Att det går bra för Volvo och jobben känns trygga spelar förstås stor roll.
-Vi har också sett i mätningar internt, att våra medarbetare trivs på jobbet del gäller både tjänstemän och kollektivanstälda. Den trenden visar en uppgång, folk tenderar att må bättre och trivas bättre på jobbet jämfört med ett par år sedan, säger peter Ganjbar.
Bosse Adriansson