Efterlyser skräpta krav för mobilmaster

Tre partier i Bengtsfors kommunfullmäktige vill skärpa kraven för bygglov till mobilmaster.

I en motion till kommunfullmäktige förslår de att det ska var en obligatorisk detaljplaneläggning för mobilmaster det skulle innebära en miljökonsekvensbeskrivning.
De som har skrivit motionen hävdar att det finns en stor oro för utbyggnaden av mobilmast , både bland allmänhet och forskare. Då gäller det för politikerna att lyssna på den oron enligt motionärerna.