Nattvandringar på nytt i Uddevalla?

Det ökade gatuvåldet i Uddevalla kan leda till nattvandringarna återupptas.

Efter att verksamheten legat nere i drygt ett och ett halvt år, vill nu socialförvaltningen göra ett nytt försök att få framförallt föräldrar att vandra i centrum under helgnätterna.

Polisen och kommunen är överens om att bilda en gemensam kontaktgrupp och fler bjuds in i arbetet för att minska våldet i Uddevalla.

Nästa vecka hålls ett möte med företag och organisationer och i slutet av februari hålls ett möte dit föräldrar och andra intresserade är inbjudna.