Kommunalt boende i Färgelanda utreds

Färgelanda kommun har begärt hjälp av Länsstyrelsen för att utreda förhållandena på ett av sina särskilda boenden.

I ett allmänt hållet pressmeddelande står det, att det finns misstanke om att omvårdnaden innehållit inslag av onödigt hårdhänt behandling.

Omsorgsnämndens ordförande Håkan Gusteus säger till Sveriges Radio Väst, att han inte vill kommentera ärendet av hänsyn till dem i personalen som inte är berörda av det inträffade.